MULTIPLEKSOWY TEST ALEX 2

Przełom w diagnozowaniu alergii IgE-zależnej

MULTIPLEKSOWY TEST ALEX 2

Przełom w diagnozowaniu alergii IgE-zależnej

MULTIPLEKSOWY TEST ALEX 2

Przełom w diagnozowaniu alergii IgE-zależnej

ALEX to test do diagnostyki molekularnej alergii.

Umożliwia równoczesny i ilościowy pomiar stężenia przeciwciał IgE wobec:

• 295 parametrów – 178 molekuł i 117 ekstraktów alergenowych
• oraz IgE całkowitego.

W teście zastosowano bloker hamujący przeciwciała anty-CCD ograniczając możliwość otrzymywania wyników fałszywie dodatnich dla alergenów zawierających w swoim składzie CCD (krzyżowo-reaktywne determinanty węglowodanowe).

CCD są obecne w ekstraktach pochodzących z roślin (pyłki, żywność, przyprawy, lateks), jadów błonkoskrzydłych i niektórych gatunków owoców morza (np. małże), jak również w niektórych alergenach molekularnych z tych źródeł.

Test został opracowany w oparciu o technologię najnowszej generacji. Umożliwia to ilościowy pomiar przeciwciał sIgE wobec dużej liczby alergenów przy wykorzystaniu bardzo małej ilości krwi.

Test ALEX2 bada jednocześnie 295 alergenów – 178 molekuł i 117 ekstraktów

Test ALEX pomaga w:

Wskazania do badania:

Przygotowanie do badania: