Test ALEX
Opis przypadku nr 1

Nestor, 22 lata, Walencja

Historia kliniczna

Od późnego dzieciństwa u pacjenta obserwowano wieloletnie zapalenie  błony śluzowej nosa, które wyraźnie nasilało się w okresie między końcem kwietnia a początkiem czerwca. Po wykonaniu testów in vitro i testów skórnych otrzymano pozytywne wyniki dla alergenów roztoczy, oliwki i bylicy. Rozpoczęta została swoista immunoterapia alergenowa (AIT) wobec alergenów oliwki i roztoczy, która znacząco złagodziła objawy ze strony układu oddechowego.

Historia rodziny

U obojga rodziców nie zdiagnozowano żadnej choroby alergicznej.
 

Obecna sytuacja (2019)

W ostatnim czasie po spożyciu grillowanej ryby zaobserwowano obrzęk naczynioruchowy warg i powiek , jak również ból brzucha. Oprócz tego pojawiły się objawy zespołu alergii jamy ustnej (OAS) oraz nudności i wymioty po spożyciu brzoskwini i innych owoców pestkowych.

Allergy to dust. A man sneezes because he is allergic to dust. Dust flies in the air backlit by light.

Wynik testu ALEX*

*Jeżeli wynik dla danej molekuły był dodatni, nie uwzględniano wyniku dla ekstraktu.

Interpretacja

  • Test ALEX potwierdził uczulenie na roztocze kurzu domowego, otrzymano pozytywne wyniki dla głównych alergenów Der f 2 i Der p 2. Biorąc pod uwagę skuteczność zastosowanej immunoterapii, w obecnej chwili nie ma potrzeby opracowania dalszych interwencji terapeutycznych.

  • Pozytywny wyniki dla Ole e 1 – głównej molekuły pyłku oliwki – potwierdził uczulenie na ten alergen. Z molekułą Ole e 1 ściśle związany jest główny alergen pyłku jesionu Fra e 1, dla którego również otrzymano wyraźnie pozytywny wynik. Biorąc pod uwagę skuteczność zastosowanej immunoterapii, w obecnej chwili nie ma potrzeby opracowania dalszych interwencji terapeutycznych.

  • Dodatni wynik dla pyłku bylicy otrzymany w testach skórnych został potwierdzony przez test ALEX, niemniej jednak zaobserwowana reakcja IgE dotyczyła tylko mniejszego alergenu pyłku bylicy Art v 3 (nsLTP, wchodzi w reakcje krzyżowe), a nie głównego alergenu Art v 1. Molekuła pyłku bylicy Art v 3 wykazuje częstą reaktywność krzyżową z homologicznymi molekułami występującymi w pokarmach roślinnych, to jest Pru p 3 (brzoskwinia).

  • Wykryto uczulenie na kilka owoców pestkowych (jabłko, brzoskwinia, śliwka). Alergeny odpowiedzialne za to uczulenie należą do rodziny nsLTP. Białka nsLTP znajdują się w różnych zbożach, owocach, roślinach strączkowych, orzechach i niektórych pyłkach. Białka nsLTP są termostabilne i mogą wywoływać zarówno łagodne, jak i ciężkie objawy alergii.

  • Reakcja kliniczna na grillowaną rybę została potwierdzona obecnością przeciwciał IgE wobec parwalbumin – białek znajdujących się w karpiu i dorszu (+ pozytywny wynik wobec ekstraktu łososia). Białka z rodziny parwalbumin, obecne w rybach i płazach, są termostabilne i mogą wywoływać ciężki reakcje ogólnosystemowe.

  • Obie molekuły Ara h 9 i Cor a 8 należą do grupy nsLTP. Uczulenie na te molekuły może być klinicznie ciche, ale może również wywoływać łagodne i/lub ciężkie objawy po ich spożyciu. Niemniej jednak, wywiad kliniczny wykluczył, że orzechy arachidowe i laskowe stanowią przyczynę reakcji. Pozytywne wyniki prawdopodobnie pojawiły się ze względu na reakcję krzyżową z Pru p 3 (białko nsLTP z brzoskwini).

Podsumowanie

  • U Pacjenta zaobserwowano rozległe uczulenie na potencjalnie niebezpieczne alergeny takie jak nsLTP (Ara h 9, Cor a 8, Mal d 3, Pru p 3) i parwalbuminy (Cyp c 1 i Gad m 1). Klinicznie ważne manifestowało się uczulenie tylko wobec nsLTP znajdującego się w owocach pestkowych i parwalbumin. Zalecono wykluczenie z diety wymienionych pokarmów i przepisano odpowiednie leki zapobiegawcze.

  • Wcześniejsze objawy ze strony układu oddechowego można przypisać uczuleniu na alergeny z rodziny Ole e 1 (Fra a 1, Ole e 1). W przypadku ponownego pojawienia się objawów, korzystne będzie rozpoczęcie nowej swoistej immunoterapii alergenowej. To samo tyczy się uczulenia na roztocze kurzu domowego – oprócz AIT, może zostać zalecone stosowanie pokrowców antyroztoczowych, aby zredukować ilość tego alergenu w otoczeniu chorego.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEST ALEX? ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!​

Ostrzeżenie

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 7 kwietnia 2022 r., informujemy, że strona zawiera reklamę i katalog handlowy wyrobów medycznych, które są przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów
(przedstawiciele zawodów medycznych, apteki, laboratoria diagnostyczne, podmioty lecznicze: np. szpitale, przychodnie, praktyki lekarskie).

Czy jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej?