Test ALEX
Opis przypadku nr 2

Agnieszka, 19 lat, Polska

Historia kliniczna

We wczesnym dzieciństwie zaobserwowano u pacjentki atopowe zapalenie skóry. W wykonanych w tamtym czasie testach skórnych otrzymano pozytywne wyniki dla jaja kurzego i mleka krowiego. Pacjentka wyrosła z obu alergii.  

W wieku nastoletnim pojawiło się u pacjentki zapalenie błony śluzowej nosa. Testy z krwi i skórne wskazały uczulenie na pyłki bylicy i ambrozji.

Historia rodziny

Matka i jedno z rodzeństwa są uczuleni na pyłki.

Obecna sytuacja (2018)

Obecnie spożycie niektórych owoców, zarówno świeżych, jak i przetworzonych, wywołuje objawy od łagodnych do umiarkowanych. Obejmują one zespół alergii jamy ustnej, mdłości i wymioty, jak również swędzenie wewnętrznej części dłoni oraz podeszw stóp.

Zlecono wykonanie testu ALEX, aby przeanalizować alergię na pyłki i możliwości zastosowania swoistej immunoterapii alergenowej (AIT) oraz określić ryzyko domniemanych alergii na owoce.

Wynik testu ALEX*

*Jeżeli wynik dla danej molekuły był dodatni, nie uwzględniano wyniku dla ekstraktu.

Interpretacja

 • Test ALEX potwierdził wcześniejsze wyniki dotyczące uczulenia na pyłki traw i chwastów.

 • Główne alergeny Lol p 1 (pyłek życicy), Phl p 1 i 2 (pyłek tymotki łąkowej) wskazały alergię na pyłki traw – AIT może być pomocna.

 • Wynik dla mniejszego alergenu pyłku tymotki Phl p 12, wchodzącego w reakcje krzyżowe, może wyjaśniać pozytywne wyniki dla ekstraktów owoców np. melona.

 • Pozostałe wykryte profiliny to Bet v 2 pyłku brzozy, Pho d 2 pyłku daktylowca oraz Hev b 8 lateksu. Żadne z nich nie wywoływały objawów klinicznych.

 • Profiliny często nie wywołują żadnych objawów lub tylko łagodne. Wiele pozytywnych wyników wobec ekstraktu lateksu może być powiązanych z klinicznie wyciszonym uczuleniem na Hev b 8.

 • Wyniki dla głównych alergenów pyłków ambrozji, bylicy i babki lancetowatej: Amb a 1, Art v 1 i Pla l 1 potwierdziły uczulenie na wymienione źródła alergenowe – AIT może być pomocna.

 • Alergen mniejszy pyłku ambrozji Amb a 4 wykazuje wysoką homologię aminokwasów z molekułą pyłku bylicy Art v 1, więc wynik może być podyktowany uczuleniem na Art v 1.

 • Uczulenie na Amb a 4 bez pozytywnego wyniku dla Amb a 1 może być zinterpretowane jako reakcja krzyżowa, przez co AIT nie byłaby zalecona.

 • Molekuła Art v 3 pyłku bylicy wykazuje częściową reaktywność krzyżową i należy do rodziny białek nsLTP.

 • Pozostałe dodatnie wyniki dla nsLTP otrzymano dla jabłka (Mal d 3), kiwi (Act d 10) i brzoskwini (Pru p 3).

 • Białka z rodziny nsLTP mogą wywoływać objawy od łagodnych do ciężkich, co zgadza się z przedstawioną historią kliniczną.

 • nsLTP są odporne na enzymy trawienne i obróbkę termiczną.

 • Uczulenie na molekułę jaja kurzego Gal d 2 wydaje się być immunologiczną pozostałością po uczuleniu w dzieciństwie. Nie zaobserwowano żadnych reakcji na jajo kurze od tamtego czasu.

Podsumowanie

 • Testy skórne pacjentki zostały potwierdzone, a alergeny odpowiedzialne za uczulenie wykryto na poziomie molekularnym. Pacjentka kwalifikuje się do swoistej immunoterapii alergenowej wobec pyłków traw i różnych chwastów.

 • Za uczulenie na profiliny odpowiedzialna jest molekuła pyłku tymotki łąkowej Phl p 12. Przeciwciała skierowane wobec tej molekuły mogą reagować krzyżowo z powiązanymi alergenami z różnych gatunków owoców (np. melon, cytrusy itp.). Profiliny są podatne na trawienie czy obróbkę cieplną i zazwyczaj wywołują tylko łagodne objawy.

 • nsLTP są odporne na enzymy trawienne i obróbkę termiczną, przez co mogą powodować od umiarkowanych do ciężkich reakcji systemowych. Zalecono ich unikanie.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEST ALEX? ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!​

Ostrzeżenie

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 7 kwietnia 2022 r., informujemy, że strona zawiera reklamę i katalog handlowy wyrobów medycznych, które są przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów
(przedstawiciele zawodów medycznych, apteki, laboratoria diagnostyczne, podmioty lecznicze: np. szpitale, przychodnie, praktyki lekarskie).

Czy jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej?