Alergia na pyłki traw?

Sezon pylenia tymotki łąkowej trwa!

Najczęstszą przyczyną okresowego alergicznego nieżytu nosa i atopowej astmy pyłkowej w Polsce są alergeny pyłków traw. W czerwcu oraz w pierwszej połowie lipca, kiedy ich stężenie w powietrzu jest wysokie, osoby uczulone mogą cierpieć z powodu:

  • kataru/kichania
  • napadowego kaszlu
  • ucisku w klatce piersiowe
  • duszności
  • astmy

Najlepiej poznanymi alergenami pyłków traw są alergeny tymotki łąkowej (łac. Phleum pratense). Pylenie tego gatunku rozpoczyna się zazwyczaj pod koniec maja.

Phl p 1 

  • MARKER ALERGII NA TRAWY – wskazuje rzeczywiste uczulenie na pyłki traw
  • może być odpowiedzialna za występowanie alergicznego zapalenia spojówek czy sezonowego alergicznego nieżytu nosa
  • należy do grupy ekspansyn

Phl p 5

  • może być odpowiedzialna za alergiczny nieżyt nosa czy astmę oskrzelową
  • należy do rodziny molekuł: Trawy Grupa 5

Molekuły Phl p 1 oraz Phl p 5 są dobrymi markerami wskazującymi na dużą szansę skuteczności odczulania, dlatego istotna jest precyzyjna ocena uczulenia na poziomie molekularnym przed rozpoczęciem immunoterapii.

Oprócz jej dwóch głównych alergenów: Phl p 1 oraz Phl p 5 na teście ALEX2 znajdziemy również ekstrakt alergenowy Phl p oraz 4 inne molekuły: Phl p 2, Phl p 6, Phl p 7, Phl p 12.

Nazwa molekuły Opis
Phl p 2 - należy do rodziny molekuł: trawy grupa 2
- jest alergenem mniejszym pyłku tymotki łąkowej
Phl p 6 - należy do rodziny molekuł: trawy grupa 6
- wykazuje duży stopień podobieństwa do molekuły Phl p 5
Phl p 7 - należy do grupy białek o nazwie polkalcyny
- może być przyczyną występowania niepożądanych objawów w wyniku reakcji krzyżowych z alergenami pyłków: brzozy, bylicy, olchy, buku, dębu
Phl p 12 - należy do grupy białek o nazwie profiliny
- wykazuje duże podobieństwo budowy z pozostałymi białkami należącymi do tej grupy
- charakteryzuje się wysoką reaktywność krzyżową wśród roślin i pokarmów pochodzenia roślinnego

Uczulenie jedynie na molekuły Phl p 7 i/lub Phl p 12 może być przyczyną braku skuteczności odczulania pacjentów na tymotkę łąkową.

Wykonując test ALEX2 oznaczysz ekstrakt Phl p oraz rekombinowane molekuły tymotki łąkowej Phl p 1, Phl p 2, Phl p 5.0101, Phl p 6, Phl p 7 oraz Phl p 12.