Alergia wziewna

- Diagnostyka Molekularna Alergii cz. II -

W alergii wziewnej bardzo ważne jest oznaczanie całego alergenu i poszczególnych molekuł. Szczególnie ma to zastosowanie w przypadku doboru odpowiedniej szczepionki odczulającej.

Testy do diagnostyki molekularnej alergii pomagają wskazać, która molekuła odpowiada za pojawiające się objawy alergii wziewnej. U dwóch osób zmagających się z alergią na pyłek brzozy decyzja dotycząca rozpoczęcia immunoterapii może być zupełnie inna. Uczulenie u jednej z nich może wywoływać molekuła Bet v 1 pyłku brzozy –  w przypadku tej molekuły prawdopodobieństwo efektu terapeutycznego jest wysokie. Z kolei u drugiej osoby objawy mogą pojawiać się w wyniku uczulenia na molekułę Bet v 2 pyłku brzozy – w tym przypadku efekt odczulania może być niezadowalający.

Co więcej, zdarza się tak, że niektóre molekuły mogą występować w niewielkiej ilości w ekstrakcie alergenowym, przez co test badający same ekstrakty nie wykaże uczulenia na nie.  Ta sama sytuacja ma miejsce, gdy dana molekuła zostaje uszkodzona w procesie produkcji ekstraktu alergenowego. Może to spowodować, że otrzymane wyniki będą fałszywie negatywne, jeśli naszą diagnostykę oprzemy o same ekstrakty alergenowe.

Zatem diagnostyka molekularna daje nam szersze pole widzenia, daje nam więcej informacji niż diagnostyka oparta jedynie o ekstrakty alergenowe. Diagnostyka oparta jedynie o ekstrakty alergenowe może nie być skuteczna, może nie wskazać nam przyczyny objawów alergicznych. Zatem warto pogłębić diagnostykę alergii o testy diagnostyczne, testy molekularne III generacji.

Zapraszamy do obejrzenia drugiej części z serii Diagnostyka Molekularna Alergii.